Untitled Document
 

Hello! Please Sign In

Login:

Password:
Log In
Interactive Partnership Network
NGO database
FORUM

In co-operation with

Проект „Социално предприемачество за устойчивост”  
   
РЕЗЮМЕ

ДОБРИ ПРАКТИКИ

ИНФОРМАЦИОННИ МАТЕРИАЛИ

КНИГИ

РЕГИСТЪР НА ЕКСПЕРТИ

Ca Eeoa Ioai?aii iauanoai - ?onaEiioaeoeI?ia?aieOneoaeAieoiaioe
Untitled Document

 

SOCIAL ENTERPRISE IN AN ENLARGED EUROPE: CONCEPT AND REALITIES

Автор: Jacques DEFOURNY, EMES European Research Network2

Нарастващото признание на социалната икономика в Европа, заедно с широкия интерес към неконвенционални предприемачески динамики, адресирани към съвременните предизвикателства, доведе от появата на нова концепция за социалното предприемачество.

В САЩ това понятие остава широка и често неясно формулирана концепция, която се отнася най-вече до пазарно ориентираните икономически дейности, които обслужват някаква социална цел. Социалните предприятия бяха разглеждани като новаторски отговор на проблемите с финансирането на нестопанските организации.

В Европа тази концепция се появява в началото на 90-те на ХХ век в Италия, и то в близка връзка с кооперативното движение. През 1991 г. италианският парламент приема закон, който дава специален статут на „социалните кооперативи”, които получават изключително развитие. Те възникват основно, за да отговорят на тези нужди, които са получили никакво или неадекватно решение от публичните служби.

По-късно европейски изследователи забелязват сходни инициативи и в други европейски страни. През 1996 г. те организират мрежа, за да изследват появата на социалните предприятия в Европа. Като покрива всички 15 страни, които тогава формират Европейския съюз, тази мрежа от изследователи провежда първоначалната си работа в 4-годишен период и постепенно развива общ подход към изучаването на социалните предприятия.

През 2002 г. тези тенденции получават неочаквано ускорение във Великобритания. Правителството на Блеър създава Коалиция за социални предприятия и специална институция с цел да подобри познанието за социалните предприятия и на първо място да благоприятства развитието им в страната.

Преди да започнем нашата дискусия за тази концепция, трябва да се отбележи, че тя може да бъде разбирана по два начина: от една страна, тя означава нови юридически лица, възникнали изневиделица, които могат да се разглеждат като подгрупи на социалната икономика; от друга страна, тя обозначава новия предприемачески дух, която придава нов вид на иницативите на традиционния трети сектор.

Нашият подход е предназначен да изясни концепцията за третия сектор и да хвърли светлина върху някои динамики вътре в социалната икономика и нестопанската сфера.

1. Преоткриването на третия сектор

Идеята за специален трети сектор, съставен от предприятия и организации, които не са част от традиционния частен или обществен сектор, се повявява в средата на 70-те години.

В САЩ работата на Комисията Филър и Университета Йейл, включваща 150 изследователи, маркира решителна крачка към дефинирането на теоретичната основа на нестопанските организации и нестопанския сектор. Оттогава насам е развита голяма научна литература върху НПО, който заема от дисциплини като икономика, социология, политически науки, мениджмънт, история, право и т.н.

В Европа различните социално-политически, културни и икономически обстоятелства не позволяват такова бързо и широко разпространено осъзнаване на третия сектор.

 
  [КОО-Русе]  [Контакти]  [Проекти]  [Конкурси]  [Услуги]  [Документи]
 
  Всички въпроси и предложения за качеството на страницата отправяйте към Webmaster