Untitled Document
 

Hello! Please Sign In

Login:

Password:
Log In
Interactive Partnership Network
NGO database
FORUM

In co-operation with

Проект „Социално предприемачество за устойчивост”  
   
РЕЗЮМЕ

ДОБРИ ПРАКТИКИ

ИНФОРМАЦИОННИ МАТЕРИАЛИ

КНИГИ

РЕГИСТЪР НА ЕКСПЕРТИ

Ca Eeoa Ioai?aii iauanoai - ?onaEiioaeoeI?ia?aieOneoaeAieoiaioe
Untitled Document

 

Guiding Principles for Nonprofits in the Marketplace

Автор: NESsT

При постоянното търсене на устойчиви източници за финансиране нестопанските организации понякога използват социалното предприятие – т.е. самофинансиращи, търговски и предприемачески подходи като продажба на стоки и услуги, инвестиции и други бизнес дейности.

За много граждански организации излизането на пазара означава влизане в непозната територия. Чрез навлизането в стопанския свят ние не само имаме отговорността да управляваме грижливо риска върху нашите финансови активи. Ние също тава имаме и отговорността да опазваме други актив, може би по-ценен, а това е нашата репутация. Разбирането на етическите измерения на нашето участие в търговски операции затова е изключително важно.

Като организации, които са ориентирани към мисията си и са водени от ценностите, ние трябва да сме особено внимателни как управляваме търговските операции – по един максимално прозрачен и честен начин, винаги поставяйки на първо място нашата мисия и ценности.

Винаги трябва да поддържаме доверието, което имат в нас нашите целеви групи и широката общественост. Не само за отделните ни организации, но и за гражданския сектор като цяло, поддържането на доверието стои над всичко и трябва да води всички наши решения и действия.

 
  [КОО-Русе]  [Контакти]  [Проекти]  [Конкурси]  [Услуги]  [Документи]
 
  Всички въпроси и предложения за качеството на страницата отправяйте към Webmaster