Untitled Document
 

Hello! Please Sign In

Login:

Password:
Log In
Interactive Partnership Network
NGO database
FORUM

In co-operation with

Проект „Социално предприемачество за устойчивост”  
   
РЕЗЮМЕ

ДОБРИ ПРАКТИКИ

ИНФОРМАЦИОННИ МАТЕРИАЛИ

КНИГИ

РЕГИСТЪР НА ЕКСПЕРТИ

Ca Eeoa Ioai?aii iauanoai - ?onaEiioaeoeI?ia?aieOneoaeAieoiaioe
Untitled Document

 

Case Studies in Social Enterprise

Counterpart International's Experience

Автор: Sutia Kim Alter

През 2002 Каунтърпарт Интернешънъл приключва пилотен проект за социално предприемачество в Украйна, който предоставя тренинг, заеми и техническа помощ за 45 нестопански организации, с цел те да започнат или да развият налични бизнес начинания. Същата програма е повторена в Беларус и България.

Изследването за добрите практики на социално предприемачество е направено в Украйна, като информацията е набрана чрез интервюта, посещения на място и преглед на вътрешна документация. Историите са истински, за истински хора и техния опит.

Изследването е посветено на четири случая:

- Благотворителната фондация "Милост" отваря изискан ресторант и след това верига благотворителни магазини

- Сдружението за хора с увреждания "Алиса" развива шест различни бизнеса: магазин за канцеларски материали, търговска компания, кафене, архитектурно бюро, рекламна агенция и спортен център

- Сдружението "Мир, красота, култура" произвежда и продава уникални детски и младежки дрехи, изработени от естествени материали с традиционни украински мотиви

- Международният младежки образователен център предоставя на учениците образователни услуги за предприемачество.

 
  [КОО-Русе]  [Контакти]  [Проекти]  [Конкурси]  [Услуги]  [Документи]
 
  Всички въпроси и предложения за качеството на страницата отправяйте към Webmaster