Untitled Document
 

Hello! Please Sign In

Login:

Password:
Log In
Interactive Partnership Network
NGO database
FORUM

In co-operation with

Проект „Социално предприемачество за устойчивост”  
   
РЕЗЮМЕ

ДОБРИ ПРАКТИКИ

ИНФОРМАЦИОННИ МАТЕРИАЛИ

КНИГИ

РЕГИСТЪР НА ЕКСПЕРТИ

Ca Eeoa Ioai?aii iauanoai - ?onaEiioaeoeI?ia?aieOneoaeAieoiaioe
Untitled Document

 

THE ROLE OF SOCIAL ENTERPRISE IN EUROPEAN LABOUR MARKETS

Автори: Roger SPEAR, Eric BIDET

Тази студия се базира на работата на група учени, които изследват социалните предприятие в Европа. Тя се основава на групата критерии, описващи явлението.

Икономически критерии:

а/ Дейност, която произвежда стоки и/или продава услуги

Социалните предприятия, за разлика от традиционните нестопански организации, не са ангажирани с консултантски услуги като главна цел иили в разпределението на финансови средства /както правят, например, финансиращите фондации/. Вместо това те са директно свързани с постоянното производство на стоки и доставка на услуги. Доставката на услуги представлява една от основните причини за съществуването на социалните предприятия.

б/ Висока степен на автономност

Социалните предприятия са създадени доброволно от група хора и са управлявани от тях автономно. Те може и да зависят от обществени субсидии, но публични власти или други организации не ги управляват нито директно, нито индиректно.

в/ Висока степен на риск

Тези, които започват социално предприятие, приемат изцяло или частично риска на инициативата си. Финансовата жизненост зависи от усилията на членовете и служителите.

г/ Малко хора на заплата

Както и при традиционните нестопански организации, социалните предприятия също съчетават монетарни и немонетарни ресурси, доброволци и платени служители /които обичайно са малко на брой/.

Социални критерии:

1/ Инициатива на група граждани

Социалното предприятие е резултат от колективната динамика, която включва хора от общността или група, която споделя определена цел.

2/ Вземането на решение не се основава на притежание на капитала

Това в основни линии означава „един член – един глас”, гласуването на е свързано с притежаване на акции.

3/ Принципът на участието

Представителството и участието на клиентите и демократичния управленски стил са важни характеристики на социалните предприятия.

4/ Ограничено разпределение на печалбата

Социалните предприятия може да включват организации, които изобщо не разпределят печалба, но също така и организации като кооперациите в някои страни, които разпределят печалба само в ограничени размери.

5/ ясна цел в полза на общността.

Една от основните цели на социалните предприятия е обслужването на общността или специфична група от хора. Тяхна характерна черта също е желанието да се промоцира чувството за социална отговорност на местно ниво.


Различават се три големи типа социални предприятия:

1/ Организации, които имат собствена законова рамка – например, кооперативите в Италия

2/ Организации, които работят под различни законови форми – например, предприятията за социално интегриране в Ирландия и подобните им в Португалия, Франция и Белгия, както и трудовите кооперативи във Финлания

3/ Други типове социални предприятия нямат тяхно специфично законодателство и само част от тях са ангажирани с трудовата интеграция – например, работническите кооперативи във Великобритания.

 
  [КОО-Русе]  [Контакти]  [Проекти]  [Конкурси]  [Услуги]  [Документи]
 
  Всички въпроси и предложения за качеството на страницата отправяйте към Webmaster