Untitled Document
 

Hello! Please Sign In

Login:

Password:
Log In
Interactive Partnership Network
NGO database
FORUM

In co-operation with

Ca Eeoa Ioai?aii iauanoai - ?onaEiioaeoeI?ia?aieOneoaeAieoiaioe
Клуб “Отворено общество” – Русе

Мисия

Клуб “Отворено общество” – Русе работи за утвърждаването на демократичните ценности, диалога между гражданите и властите, участието на гражданите във формирането на политики, развитието на нестопанския сектор

История

Клубът се създава като неформална организация от граждани, обединени от ценностите на отвореното общество, през 1992 година. Те се събират често, за да споделят своите идеи за настоящето и бъдещето на града. Постепенно групата привлича нови членове от различни сфери на общността - бизнес, култура, местно самоуправление. Клуб "Отворено общество" – Русе, е регистриран в съда като сдружение с нестопанска цел през 1995 година.

През 2001 г. клубът се определи като организация, осъществяваща общественополезна дейност.

През 2004 г. клубът регистрира Център за професионално обучение, лицензиран от НАПОО (Национална агенция за професионално образование и обучение).

На 2 април 2009г. в областна администрация – Търговище Клуб „Отворено общество”- Русе организира информационна среща по проект „Подобряване условията на живот на ромите в България чрез инфраструктурни проекти. На срещата бяха поканени общини и НПО от областите Шумен, Търговище и Разград.

Проекта се изпълнява от консорциум на Фондация „Микрофонд”-София, Клуб „Отворено общество” – Русе и Регионален център за икономическо развитие - Сливен с финансовата подкрепа на Институт „Отворено общество” - Будапеща


>На 26 февруари 2009 г. Клуб "Отворено общество" - Русе организира българо- румънски форум на тема "Заетост и учене през целия живот".

На форума присъстваха представители на агенциите по заетостта от Русе и Гюргево, обучителни институции, местни и регионални власти и НПО.

Срещата беше по проект "Форум за трансгранично сътрудничество", който Клуб "Отворено общество" - Русе осъществява в партньорство със сдружение "Образование за третото хилядолетие" - Гюргево. Проектът се реализира с финансовата подкрепа на Балкански тръст за демокрация/ German Marshall Fund.

 
  [КОО-Русе]  [Контакти]  [Проекти]  [Конкурси]  [Услуги]  [Документи]
 
  Всички въпроси и предложения за качеството на страницата отправяйте към Webmaster