Контакт

7000, Русе, ул. "Пирот" №3

osc@oscrousse.org

0887-147-632


Управителен съвет

Даниела Янева – председател на УС
daniela_yaneva@abv.bg

Микаела Здравкова – член на УС

Миглена Парашкевова – член на УС

Радка Данева- Дивяковска – контрольор


GPS: 43.848260, 25.951031