Контакт

7000, Русе, ул. "Пирот" №3

osc@oscrousse.org

082-510-417, 0887-147-632


Управителен съвет

Даниела Янева – председател на УС
daniela_yaneva@abv.bg

Миглена Парашкевова – член на УС


GPS: 43.848260, 25.951031


Клуб •Отворено Общество• Русе

Формира политики в развитието на нестопанския сектор