Untitled Document
 

Hello! Please Sign In

Login:

Password:
Log In
Interactive Partnership Network
NGO database
FORUM

In co-operation with

Проект „Социално предприемачество за устойчивост”  
   
РЕЗЮМЕ

ДОБРИ ПРАКТИКИ

ИНФОРМАЦИОННИ МАТЕРИАЛИ

КНИГИ

РЕГИСТЪР НА ЕКСПЕРТИ

Ca Eeoa Ioai?aii iauanoai - ?onaEiioaeoeI?ia?aieOneoaeAieoiaioe
Untitled Document

 

New Paradigms

Enterprising Social Innovation

Автори: Greg Dees and Beth Anderson

Като сфера на интелектуално изследване, социалното предприемачество е все още в ранното си детство. Ние все още нямаме задълбочено обяснение или теории, които характеризират задълбоченото академично изследване. Наличната литература се фокусира предимно върху практическите въпроси, върху множество описателни казуси, истории и поуки, дори ръководства. Но тази сфера вече е узряла за теоретично развитие.

Ние не предлагаме изчерпателна нова дефиниция на понятието „социално предприемачество”, която да се възприеме от всеки, нито имаме намерение да помирим различията. Ние само твърдим, че за академични цели изследването на социалното предприемачество трябва да се концертрира върху „предприемачество на социалната иновация”. Трябва да се фокурисаме върху социалните предприемачи, които осъществяват иновации, съчетаващи методите от света на бизнеса и филантропията така че да се създаде устойчива социална стойност с потенциал за широкообхватно въздействие. Няколко елемента от това простичко описание заслужават по-нататъшно обяснение.

За да бъде оценена като предприемачество, иновацята трябва да включва няколко бизнес характеристики. Ако те не са необходими за постигане на социално въздействие, организацията трябва да се приема като изцяло бизнес ориентирана.

Първото намерение трябва да бъде създаването на ползи за обществото. Има много начини за това. Някои организации създават социална стойност според това от кого и как купуват стоките, които продават. Други наемат хора с увреждания. При хосписите социалната полза е в дизайна на самата услуга. Екологичното химическо чистене допринася за обществото чрез прилагането на методи, които опазват природата. Микрокредитиращите институции създават социална полза, като дават финанси на хора, които иначе са лишено от достъп до тях.

Социалното предприемачество не е за временно благотворително решение на проблема. То е предназначено да създава трайни, устойчиви ползи.

Предприемаческата социална иновация отправя предизвикателство към старото разделение между пазарни и не-пазарни субекти.

 
  [КОО-Русе]  [Контакти]  [Проекти]  [Конкурси]  [Услуги]  [Документи]
 
  Всички въпроси и предложения за качеството на страницата отправяйте към Webmaster