Untitled Document
 

Hello! Please Sign In

Login:

Password:
Log In
Interactive Partnership Network
NGO database
FORUM

In co-operation with

Проект „Социално предприемачество за устойчивост”  
   
РЕЗЮМЕ

ДОБРИ ПРАКТИКИ

ИНФОРМАЦИОННИ МАТЕРИАЛИ

КНИГИ

РЕГИСТЪР НА ЕКСПЕРТИ

Ca Eeoa Ioai?aii iauanoai - ?onaEiioaeoeI?ia?aieOneoaeAieoiaioe
Untitled Document

 

The Meaning of “Social Entrepreneurship”

Автор: J. Gregory Dees

Идеята за „социално предприемачество” дърпа чувствителна струна. Това е фраза, която добре подхожда на нашето време. Тя съчетава увлечението по социалната мисия с образа на бизнес дисциплината, иновативността и решимостта, които обикновено се свързват например с високотехнологичните фирми в Силиконовата долина. Очевидно е дошло времето на предприемаческите подходи към социалните проблеми. Много правителствени и филантропични усилия се провалиха по-бързо от очакванията. Големи институции от социалната сфера се оказаха неефективни и неотзивчиви.

Социалните предприемачи трябва да развия нови модели за новото столетие.

Езикът, с който си служи социалното предприемачество, може да е нов, но самият феномен не е. Винаги сме имали социални предприемачи, дори и да не сме ги наричали така. Те първоначално са изградили много от институциите, които днес приемаме за даденост. Новото понятие изразява неясното сечение между границите на различните сфери. В допълнение към иновативните нестопански начинания социалното предприемачество може да включи бизнес дейности с обществена цел – например, банки за местно развитие, приюти за бездомни, които започват да ги обучават и да наемат на работа. Новият език помага да се разшири понятийното поле. Социалните предприемачи търсят най-ефективните методи, за да обслужват своите мисии.

Въпреки, че концепцията за социалното предприемачество става все по-популярна, понятието означава различни неща за различните хора, което може да бъде объркващо. Много хора го свързват изключително с нестопанските организации, които започват стопанска дейност, носеща приходи. Други го използват да назоват някого, който стартира нестопанска организация. Трети го употребяват за бизнесмени, които интегрират социалната отговорност в своята работа.

Какво всъщност означава „социално предприемачество”? Какво е необходимо, за да бъдеш социален предприемач? За да отговорим на тези въпроси, трябва да започнем от корените на термина „предприемач”.

 
  [КОО-Русе]  [Контакти]  [Проекти]  [Конкурси]  [Услуги]  [Документи]
 
  Всички въпроси и предложения за качеството на страницата отправяйте към Webmaster