Ca Eeoa Ioai?aii iauanoai - ?onaEiioaeoeI?ia?aieOneoae
Untitled Document

Каталог на книги, списания и други материали


Мениджмънт


 

Брилятният мениджър

Ник Пийлинг. ИК "Амат - АХ". 2006

Отличните мениджъри използват сходен набор от ключови техники - техники за справяне с хора и ситуации по правилния начин. Тази книга ще ви покаже кои са тези техники и как да ги използвате, за да подобрите работата си до следващото ниво. Книгата излага основополагащите принципи на големите мениджъри в лесна и четивна форма. Тя ви напомня кои неща са важни и кои не са задължителни, кога да се включите и кога да се отдръпнете.

Специални събития. Глобален мениджмънт на събития през ХХІ век.

Д-р Джо Голдблат. "Рой комюникейшън". 2006

Авторът е един от най-авторитетните специалисти в събитийния мениджмънт. Бъдещето на събитийните мениджъри е обещаващо. Но за да успеят, те трябва да притежават определени знания и умения за провеждане на изследвания, планиране, изготвяне на графици, организация и маркетинг на специални събития. Това е много динамична сфера, в която вие се срещате с интересни хора, пътувате много и работите много.

Книгата разглежда и анализира знанията и уменията, които са необходими за успех. Включени са много примери от практиката, списъци за проверка, източници на информация и тенденциите за бъдещето.

Финансов мениджмънт. Учебник.

Йорданка Велчева, Анелия Любенова. 2006

Учебникът е предназначен за студенти, които изучават дисциплината финансов мениджмънт, но той може да бъде полезен и на други специалисти. Разработените методологични въпроси, приложените методики и техники могат да бъдат от полза и за специалистите от практиката, пред които стоят конкретни финансови задаци, свързани с решения за финансиране и инвестиране, използването на капитала и фирменото имущество, извършването на разходи и реализирането на приходи, генерирането и използването на паричните потоци, формирането на печалбата и контрол на рентабилността.

Ръководство за упражнения по финансов мениджмънт.

Йорданка Велчева, Анелия Любенова. 2004

Ръководството подпомага при усвояването на практически умения и способности за решаване на конкретни финансови задачи, необходими за обосноваване на мениджърските решения във фирмите. Това са решения за финансиране и инвестиране, използването на капитала и фирменото имущество, извършването на разходи и реализирането на приходи, генерирането и използването на паричните потоци, формирането на печалбата и и др.

Финанси на предприятието. Ръководство за упражнения.

Анелия Любенова, Любомир Любенов. 2004

За практиците това ръководство е прецизно въведение, което се концентрира върху значимостта на различни проблеми във фирмата, както и при търсенето и намирането на решения по финансови въпроси.

Начални бизнес знания. Работна тетрадка.

Регионален център за малки и средни предприятия в Свищов. 2004

Наръчникът дава препоръки за стартиране и развитие на собствен бизнес, написани на разбираем за младежка публика език. Текстът е на български и английски.

Ghid de buna practice manageriale pentru femeile de afaceri. Ръководство за добри мениджърски практики за бизнес дами.

Авторски колектив. 2005

Изданието разработва интересна тематика, насочена към тези, които започват бизнес инициативи. Изданието се спира също на процеса на бизнес планиране и на качествата, които трябва да притежава успешният мениджър. Какво представлява маркетингът и за какво служи, е една от темите за начинаещи.

Текстът е на румънски, български и английски.

Наръчник на предприемача или как да развиваме бизнес така, че да останем на пазара.

Анелия Гайдова, Маргарита Богданова. Академично издателство „Ценов”, Свищов. 2003

Нагласата за предприемаческа дейност понякога може да бъде провокирана и от едно подходящо четиво. С този наръчник се предлагат практически напътствия, които да скъсят пътя от теорията до практиката и да направят бизнеса по-ефективен. Разяснени са ключови понятия като стратегия, промяна, стратегичеко мислене, финанси, инвестиции, риск. На всяко от ях е отделено достатъчно място за дефиниране и интерпретация. Читателят ще се запознае със специфични техники и подходи, които да променят неговия бизнес чрез ново отношение, ново схващане, нови идеи, нови модели на поведение. Първата част на книгата е посветена на въпроса защо стратегическо мислене и кому е необходимо то. Втората част предлага пътеводител от стратегическото мислене към конкретните действия. Книгата изобилства от практически примери.

Основи на мениджмънта.

Ангел Ангелов. Издателство „Тракия-М”, 1998

Амбицията на автора е тази книга да предлож на читателя цялата азбука на мениджънта. Структурирана в 19 основни глави, книгата разглежда еволюцията на управленската мисъл, вътршната среда на организацията, комуникациите в управлението, стратегическото планиране и други теми от огромната материя на мениджмънта.

Собствен бизнес – смяна на професията.

Авторски колектив. Фондация „Ресурсен център”. 2003

Изданието прави общ преглед на състоянието на малките и средните предприятия в България. То разглежда темата за собствения бизнес като смяна на професията. Спира се на правно-организационната форма на бизнеса и дава практически съвети за разработката на бизнесплан.

Старт в бизнеса. Или защо е необходим бизнес план на малката фирма. Учебно помагало.

Инициатива за устойчиво развитие „Местен дневен ред 21”. 2002

Помагалото дава подробна информация за първите най-важни стъпки за написване на бизнес плана: проучване, предположения, капитал, конкуренция, местоположение, имидж, документация и др. Помагалото включва и тест.

Как да подготвим бизнес план.

Едуард Блекуел. Издателство „Кабри”.

Това издание дава описание на най-добрия начин за подготвянето на бизнес план, скроен по поръчка за специфичните изисквания на бизнеса и то такъв, че наистина ще помогне да получите финансова поддържка. Прогнозите за паричния поток също са изследвани подробно.

Чрез изучаване на група случаи авторът дава възможност на читателя да следва съдбите на няколко фирми, започващи или желаещи да разширят бизнеса си заедно със съдружници или самостоятелно. Представени са техните бизнес планове и са анализирани. Проследен е прогресът им и са обсъдени възникващите проблеми.

Поглед в бъдещето. Бизнес планиране за малки арт организации.

Център за изкуства „Сорос”. 1999

Тази брошура ще ви помогне при съставянето на бизнес план независимо от вида на вшата дейност. Имате нужда от бизнес план, когато искате

- да работите в нова област

- да работите с повече проекти

- да разширите успешен пилотен проект

- да купите или ремонтирате сграда

- да осигурите дългосрочна стабилност на вашата организация

- да намалите зависимостта си от субсидиите и даренията чрез откриване но нови пазари на вашия продукт

Организационно поведение.

Марин Паунов. Издателство „Сиела”. 1998

Изданието може да се ползва както като учебник академични курсове, така и от много широк кръг читатели, които работят с хора и се интересуват от човешкото поведение. В книгата са използване похвати и подходи към материята, с които авторът е работил по време на своите специализации. Освен теоретично обобщение и системно изложение, книгата предлага и редица практически полезни примери, аналитични техники и управленски съвети и методи. Второ преработено издание.

Ефективният ръководител

Притър Дракър. „Класика и стил”. 2002

Книгите по мениджмънт най-често са насочени към това как да ръководим други хора. Предметът на тази книга е да ръководиш себе си към ефективност. Не е доказано, че даден човек може да ръководи други хора, но винаги може да ръководи себе си. Разбира се, мениджъри, ръководители и оперативни изпълнители, които не могат да ръководят ефективно себе си, вероятно не могат да очакват да ръководят или управляват свои сътрудници или подчинени.

Дракър определя пет таланта като съществени за ефективния ръководител, които биха могли да се усвоят. Изучаването им не зависи от естествените дарби на ръководителя. Интелигентността, въображението или знанията могат да бъдат похабени в ръководната му дейност, но остават придобитите навици на ума, които се превръщат в резултати.

Мотивирай и спечели: Как да мотивираме себе си и останалите.

Ричард Дени. СофтПрес. 2006

Световният бестселър „Мотивирай и спечели” показва как чрез мотивация всеки може да превърне мечтите си в реалност. Тя засяга всеки аспект на това важно за живота умение, включително как да: мотивирате себе си; мотивирате и вдъхновявате другите; преодолявате съмнението в собствените сили; мотивирате екип; предлагате ефективни стимули и състезания; избягвате демотивиращите фактори. Мотивацията е от основно значение както за успеха в работата, така и за хармоничен личен живот – едновременно ще се научите да повишите мотивацията си и да не си губите времето! Независимо дали искате да мотивирате себе си или хората около вас, настоящата книга е ключ към изключителни резултати.

За автора: Ричард Дени е един от водещите авторитети във Великобритания в сферата на продажбите, обучението на мениджъри и личностното развитие. Президент на Richard Denny Group, той е търсен лектор за фирмени събирания и конференции по целия свят. За него Daily Mail пише: „Гуруто на мотивацията”

Започнете с най-важното. Как да организираме времето си за максимална производителност

Патрик Форсайт. Инфодар. 2007

Тази книга е за хора, които разбират стойността на собственото си време. В нея ще намерите идеи, съвети и примери от истинския свят на бизнеса за това как да се справите с предизвикателствата на безкрайната работа, мислейки и действайки разумно и последователно. “Започнете с най-важното” дава напътствия, които ще ви помогнат да максимизирате производителността и ефективността си. Ще намерите някои доказали качествата си техники, съвети и трикове, подпомагащи различни аспекти на работата. Книгата разглежда основните възможности за намаляване на загубата на време и за фокусиране на вниманието върху приоритетните задачи.

Наръчник за лидери: пълният практически пътеводител към ефективното лидерство.

Хилари Оуен, Вики Ходжсън, Найджъл Газард. Амат-АХ. 2005

"Наръчник за лидери" е първият практически справочник за делови хора, който цели да ви помогне да откриете вашия автентичен лидерски стил и да го изразявате в работата ви. Той е предназначен за всички, които искат да развият собствения си лидерски потенциал, включително тесни специалисти, мениджъри и предприемачи. Той предлага бърза, практическа информация с предложения, идеи и стъпки, които да ви насърчат да използвате лидерските ви способности във всяка една ситуация, в която се озовете.

Книгата третира реалните проблеми на работното място. Тя се основава на проучване сред 500 действащи мениджъри. Книгата цели да помогне при решаването на всекидневните предизвикателства и да насърчи хората да поемат пътя към израстването от мениджър до лидер.

Практика на мениджмънта.

Питър Дракър. „Класика и стил”. 2001

Този станал вече класически труд привлича забележително широко внимание сред читателите, без да жертва научната точност или дълбочината на анализа. "Практика на мениджмънта" е ценен принос към изучаването на ефективността на бизнеса, чете се с удоволствие от всеки, който се нуждае от информация за развитието и значението на мениджмънта. Същевременно книгата е актуална и днес, както и по времето, когато е била написана.

Книгата на Дракър е особено важна, за да разберем факторите, които допринасят за ефективността на бизнеса и за икономическото преуспяване.

Едноминутен мениджър.

Кен Бланчард, Спенсър Джонсън. „Класика и стил”. 2006

В продължение на повече от двадесет години милиони мениджъри на големи и малки компании прилагат техниките на едноминутния мениджър, като по този начин повишават своята ефективност, постигат удовлетвореност от работата и личен просперитет.

“Едноминутен мениджър” е кратка, лесна за четене история, която разкрива три особено практични тайни: определяне на целите за една минута, едноминутната похвала и едноминутното порицание. Авторите ще ви покажат защо тези очевидно прости методи действат толкова добре при толкова много хора. В края на книгата вече ще знаете как да ги прилагате в различни ситуации и да се радвате на резултатите.

Чарлз Ли, президент на Verizon, казва за книгата: „Изминаха много години, но аз все още разгръщам „Едноминутен мениджър”, за да опресня своята управленска техника. Не познавам друг толкова лесен и толкова полезен наръчник по мениджмънт”.

Книгата оглавява множество класации за повече от две десетилетия. Продадени са над 12 милиона екземпляра, преведена е на 27 езика.


Маркетинг


 

Стратегически маркетинг за нестопанските организации.

Филип Котлър, Алън Р. Андреасен. "Класика и стил". 2005

Нестопанският сектор сега се нуждае не толкова от методи за приложение на маркетинга, колкото от помощ в стратегическото планиране. Много от нестопанските организации са изправени пред значително намаляване на източниците на приходи, пред коренни промени в потребителския микс и пред дръзки нови конкуренти. Нестопанските организации се нуждаят от преосмисляне на целите си и на това какви генерални стратегии могат да използват, за да ги постигнат.

Петото издание на книгата търси и намира отговори на много от въпросите, които си задават ръководителите и служителите на нестопанските организации.

100-те най-велики идеи за продажба.

Кен Лангдън. "Класика и стил". 2007

В тази книга ще откриете:

- идеи за управление на клиентите

- полезни съвети за мениджърите по продажбите

- идеи за предизвикване на интерес

- идеи за представяне на вашия продукт

- съвети към търговците

- идеи за планиране на цялостни решения

И още много съвети и похвати за хората, на които им се налага да продават нещо - а това означава за всички в бизнеса.

Продуктова политика на фирмата и иноваионен маркетинг. Учебно помагало.

Инициатива за устойчиво развитие „Местен дневен ред 21”. 2002

Помагалото разглежда мястото на продуктовата политика в маркетинговата политика на съвременната фирма, както и връзките и взаимодействията между основните маркетингови политики. То съдържа раздел, посветен на иновационен маркетинг, който се отнася за маркетинга на нови стоки, маркетинговата характеристика на новите стоки, рисковите фактори в процеса на внедряване на новите стоки, организационното осигуряване на иновационния процес, стратегии за обновяване на стоковия микс, маркетинговата характеристика на процеса на създаване на нова стока.

Психология на успешните продажби. Как да продадем и „слон”.

А. Баришева. СофтПрес. 2007

Книгата дава отговори на много въпроси, които всеки работещ с клиенти си задава. Как да работим с клиента така, че да сключим изгодна сделка? Какви са особеностите при общуване с различните типове клиенти? Как да представим своя продукт, като насочим вниманието на клиента към ползата от него? Кои са най-убедителните изрази? Как да се справим с конфликтни клиенти и да приключим сделката? Обобщено казано, книгата ще ви помогне да овладеете всички методи, принципи, механизми и техники за сключване на сделки. Ще разберете как да подберете вярната тактика за общуване с клиента на всеки етап от договарянето.

Маркетинг на неправителствени организации.

Институт за устойчиви общности. 1999

Книгата няма за цел да бъде учебник, а по-скоро помагало за това как се извършва маркетингът на една неправителствена организация. Наръчникът се състои от две основни части.

Първата част на книгата „Пет стъпки към маркетинга на НПО” е превод и редакция на изданието на „Marketing Workbook for Nonprofit Oganizations” с автор Gary J. Stern. Разгледани са петте основни етапа от процеса на маркетинг. След всяка стъпка е приложена празна форма за упражнение.

Втората част е разработена въз основа на книгата на Филип Котлър „Управление на маркетинга”. Тук се разглежда базовата тема за комуникационния процес в маркетинговата дейност. Представени са четири основни инструмента за комуникация в маркетинга които са елементи на комуникационния микс.

Как да правим маркетингови проучвания.

Пол Н. Хег, Питър Джаксън. Издателство „Делфин прес”.

Всеки, който има намерение да осъществява проекти, свърани с маркетингово проучване, но е с вързани ъце поради недостатъчна компетентност или липса на практически опит, ще установи, че държи в ръцете си един практически наръчник, който се ползва изключително лесно и включва:

- планиране на маркетингово проучване

- извършване на кабинетни проучвания

- планиране на външните проучвания

- изготвяне на въпросник

- осъществяване на интервюта

- други техники на проучване

- анализ и представяне на резултата

- поръчване на маркетингово проучване

Маркетингови проучвания, теория и практика.

Лиляна Менчева, Иван Стойчев, Георги Вълчев, Любомир Любенов. 2004

Учебното помагало третира теоретико-методологическите основи на маркетинговите проучвания. Този раздел съдържа обща характеристика на маркетинговите проучвания, методологически въпроси и методологически подходи. Изданието разглежда също и приложни маркетингови проучвания.

Маркетинг. Ръководство за упражнения.

Георги Вълчев, Любомир Любенов, Милена Косева. 2003

Предназначено за студенти и различни специалисти. Изданието дава основни понятия и категории на маркетинга, разглежда маркетинговата среда, основни маркетингови концепции, поведението на потребителите при покупка, пазарното сегментиране, маркетинговата стратегия, стоковата и иновационна политика, както и ценовата политика. Изданието включва разработени примери, тестове и казуси.

Агромаркетинг.

Любомир Любенов. 2006

Учебникът е предназначен за студенти по аграрна икономика, маркетинг и аграрно инженерство, но може да бъде полезен за всички, които искат да получат знания в областта на маркетинговите проучвания, маркетинговите стратегии и политики на ниво земеделско стопанство. В изданието е разгледана същността, характеристиките и особеностите на агромаркетинга, които го отличават от класическия маркетинг. Основно внимание е отделено само на особеностите на агромаркетинга, тъй като за въпросите за същността и инструментариума на класическия маркетинг има издадена достатъчно литература.

Икономика и маркетинг на земеделието

Александра Нанева, Любомир Любенов, Георги Тасев. 2004

Изданието е посвенето на няколко групи въпроси, свързани с икономическите особености на земеделието и разходите, със законите, определящи стабилността на пазарите на земеделските продукти и мястото на земеделието в националната икономика, ценообразуването, проблемите на земеделската политика и маркетинга на селскостопанските продукти. Основните въпроси са микроикономически.

Маркетинг съвети от А до Я. 80 концепции, които всеки мениджър трябва да познава.

Филип Котлър. „Класика и стил”. 2005

Най-уважаваният капацитет в областта на маркетинга - Филип Котлър, предлага свежи и стимулиращи идеи за това как ще се променя маркетингът в настоящето и в бъдещето и как специалистите по маркетинг трябва да се променят заедно с него. Котлър анализира осемдесет фундаментални концепции в маркетинга и споделя задълбочените си размисли и мъдростта, натрупана в резултат от четиридесетгодишния му тежък труд в тази област. С безспорни аргументи разяснява теми като: създаване на марка, конкурентни предимства, творчество, управление на връзките с клиенти, маркетинг, основаващ се на база данни, диференциация, иновация, позициониране и сегментиране и т.н. Темите са подредени по азбучен ред, което осигурява лесен достъп до тях.

Книгата предлага инструментариума, който ви е необходим, за да се конкурирате успешно в борбата за клиенти на бързо променящите се пазари.

Десетте смъртни гряха на маркетинга: симптоми и решения

Филип Котлър. „Локус пъблишинг”. 2005

В надпреварата за клиенти и пазари маркетинг специалистите се увличат в нетрадиционни стратегии и неусетно стават жертва на най-обикновените, но фундаментални капани в бизнеса. С присъщия си енергичен и директен подход Филип Котлър предлага тази книга като най-добрата застраховка за бизнеса ви – тя е пътеводител за това, което не трябва да правите.

Авторът дава конкретни практически съвети за избягване на 10-те пропуска или заблуди на съвременния маркетинг: компанията не е фокусирана върху пазара и клиентите; компанията не достига до целевите си клиенти; компанията не следи конкуренцията; компанията не управлява отношенията с основните заинтересовани групи; компанията не е достатъчно гъвкава; компанията има неползотворно маркетингово планиране; компанията има неправилна фирмена политика за предлагане на продуктите и услугите; компанията показва слаби умения по изграждане на марката и комуникацията; компанията не е добре организирана за ефективен маркетинг; компанията не се възползва от технологиите.

Размерът е без значение: голямата търговска марка в малкия бизнес.

Пол Дикинсън. „Класика и стил”. 2003

Търговската марка е важна съставна част от маркетинга на всяка компания. В това полезно ръководство Пол Дикинсън демонстрира как вниманието към детайла и дизайна може да вдъхне нова енергия във всяка компания или бизнес организация. В книгата ще откриете как отличителните белези на търговската марка като цвят и „усещане" могат да отправят могъщи послания за вашата компания независимо от нейната големина.

Пол Дикинсън – известен консултант по въпросите на търговската марка, основател и собственик на най-голямата европейска служба за видеоконферентна връзка - показва как може да се промени мисленето ви относно идентичността на вашата фирма. Той препоръчва прости, но ефикасни стъпки за увеличаване на продажбите и печалбата чрез ефективно използване на търговската марка. Конкретните примери демонстрират начина, по който тази теория се превръща в поредица от практически действия, в наръчник и конкретен бизнес план.

Малка червена книга за успешните продажби.

Джефри Гитомър. „Изток Запад”. 2005

Авторът на книгата казва: „Аз пиша за продажбите въз основа на собствения си опит – както успешен, така и не чак дотам – който съм придобил в реални условия. Не съм професор или доктор на науките, аз просто продавам и продължавам да го правя ден след ден. А това ми дава стратегическото предимство да отправя мощно и реалистично послание за продажбите към другите хора.”

Изданието е посветено на изкуството да се продава, то разглежда принципите на продажбите с интересен, експресивен стил, различен от обичайните книги със съвети.

Ефективна дистрибуция: незабавен успех. Формиране и оптимизация на каналите за продажби.

Софтпрес. 2007

Без ефективна дистрибуция е невъзможно нито увеличаване на продажбите, нито извоюването на солидна конкурентна позиция в бизнеса. Книгата разглежда тази много актуална тема, която не е представена в достатъчна степен в деловата литература. Представени са стандартите на обслужване, изпитани концепции за формиране и оптимизация на пласментна система, както и множество примери от практиките на чуждестранни фирми с успешна дистрибуция.

Книгата разглежда начините да се организира ефективно:

• система за повишаване на обема на продажбите

• система и критерии за избор на партньори

• система за пълното усвояване на регионите

• дилърска и дистрибуторска мрежа

• логистика на стоките по региони

и много други

Книгата е предназначена за мениджъри и собственици на компании


Връзки с обществеността и комуникация


 

Ефективен пъблик рилейшънс.

Скот Кътлип, Алън Сентър, Глен Бруум. "Рой комюникейшън". 2007

Вече над 50 години това е най-популярната, най-четената и най-цитираната професионална книга. Според мнозина специалисти това е "библията на ПР". Това издание си остава основно помагало за всички, които се занимават с връзки с обществеността.

Книгата излага основните концепции, необходими за разбирането на същността на ПР и как се практикува в различните организации. Освен това изданието дава информация за концепциите, теорията, принципите и процесите, които ръководят практиката. Накратко, книгата обхваща по-голямата част от теорията и практивата във връзките с обществеността.

Добавената стойност на пъблик рилейшънс - тайното оръжие на интегрирания маркетинг.

Томас Л. Харис. "Рой комюникейшън". 2002

Старите практики да се харчат огромни средства за реклама, да се провеждат безкрайно много промоиии вече не дават резултати. Все повече компании прибягват до използването на една нова и обещаваща практика, наречена интегрирани маркетингови комуникации. Това не е просто интегриране на различни и разнообразни значения на комуникацията. Основите на ИМК се коренят в идеята, че клиентите правят интеграцията, клиентите събират цялата налична информация и опита, който имат, и възприемат благоприятно или неблагоприятно компаниите, продуктите и марките.

Книгата е изпълнена с познание за съвременния бизнес, наречен корпоративни комуникации.

Международни делови преговори и етика на бизнес отношенията.

. Джинет Е. Сантоу, Марк Чанел. Софтпрес. 2006

Настоящата книга представя теоретико-пректическите основи за водене на делови преговори на високо равнище. Изложени са ключовите принципи и норми за етиката на поведение, имиджа на деловия човек, както и психологията на установяване на ефективни делови отношения. Като неизменна част от успешното делово общуване съвременната бизнес кореспонденция изисква всички съобщения, писма и други материали да бъдат съставени ясно и професионално. Книгата анализира различните формати на делови писма, описва особеностите на кореспонденцията по електронна поща, факс и редовна поща – етикет, стил и език. Обясненията са подкрепени с примери на английски език, които веднага можете да изпозвате във вашата работа.

Отговорната пресслужба. Ръководство за връзки с обществеността.

Маргарит Х. Съливан. Служба „Международни информационни програми” на Държавния департамент на САЩ.

A Responsible Press Office. An Insider Guide.

Marguerite H. Sullivan. US Department of State

Книгата изобилства от поднесена на достъпен теория и много примери и полезни съвети. Тя обяснява работата на служителя по връзки с обществеността, как работи пресслужбата, подробно се спира на посланието /от планиране до излъчване/, разглежда интервютата, пресконференциите, кризисните връзки с обществеността, организирането на събития.

Изданието е истински буквар по връзки с медиите и другите публики. То е предназначено за различни сектори на обществото, но на нестопанските организации е отделено специално внимание.

Ресурсният център по социално предприемачество на Клуб «Отворено общество» - Русе разполага с книгата на български и на английски език.

АБВ на работата на неправителствените организации с медиите.

Българска медийна коалиция. 2002

Основна задача на това помагало е да отвори медийния свят за НПО и да ги окуражи да влязат в него, за да изпълнят пълноценно мисията си. Изданието помага на нестопанските организации да направят дейността си видима, да не останат незабелязани или да бъдат споменавани само мимоходом. Това е гаранция, че те ще разширят обществената си подкрепа, ще привлекат повече партньори, ще имат доверието на донорите.

Книгата изобилства от практически примери, анализ на ситуации, конкретни съвети за работа с печатни медии, радио и телевизия.

Наръчник за създаване на бизнесконтакти. Спечели ме с едно „Здравей”.

Найджъл Райзнър. Издателство „Сиела”. 2003

Книгата съдържа съвети как да предразположим хората, как да правим добро впечатление и как да разговаряме така, че събеседниците да не ни забравят. Изданието третира теми като визитните картички, поддържането на контакти, встъпителните речи, изкуството да бъде домакини и др.

Тайният език на общуването.

Кевин Хоган. Издателство „Ера”, 2008

Водещият експерт по комуникации Кевин Хоган обяснява защо езикът на тялото е важна част от общуването, кои са неговите елементи и кава е ролята му по време на преговори и продажби. Всеки издава информация за себе си чрез езика на тялото, независимо дали го съзнава или не. Затова тълкуването му не е магия, а наука, която трябва да се овладее. Ако следвате съветите на автора, ще спестите доста главоболия и нерви в служебните и личните си взаимоотношения. Изпълнена с резултати от различни проучвания и примери от реалния живот, тази книга помага изключително много.

Лице в лице с медиите. Как да даваме интревю.

Джон Лидстоун. Издателство „Еклибрис”

Това е 11-тата книга на автора, който е водещ консултант по мениджмънт, обучение и развитие. Книгата се базира на международния му опит като експерт по комуникативни умения – изкуството да се говори пред публика и да се дават интервюта.

Тази книга ще ви помогне да изградите знанията и уменията в три области:

- как да слуште ефективно и да тълкувате езика на тялото;

- как да се подготвите и доре да защитавате каузата си;

- как да застанете пред медиите и как да се държите с журналисти

От нея може да научите много неща, включително и едно от най-важните – не влизайте във война с медиите, защото това е битка, която никога няма да спечелите.

Как да общуваме с медиите. Библия за PR специалисти и журналисти.

Сали Стюърт, Издателство „Кръгозор”, 2005

За специалистите по връзки с обществеността Сали Стюърт предлага прости и ясни правила, които действат безотказно:

- как да представяте себе си и компанията си пред пресата

- как да избягвате капаните, които водят до негативно отразяване

- как да отговаряте на трудни въпроси

Авторката разкрива и тайните оръжия на журналистиката:

- как мислят и как работят журналистите

- как да различавате кое за тях е новина и кое не е

- как да избягвате десетта неща, които никога не трябва да казвате пред репортер

Най-общо казано, книгата обучава как най-добре да представяте себе си и вашия бизнес, как да поддържате успешни връзки с обществеността чрез ефективно сътрудничество с медиите.

Контакти. Разговор и кореспонденция на английски език.

Лиляна Грозданова, Красимира Рангелова. Издателство „Прозорец&Труд”, 2001

Книгата запозвана със стандартите за общуване на английски език и предлага богат набор от общоприети изрази за водене на разговор или кореспонденция на английски език. Справочникът има практическа насоченост и е предназначен за хора с начални познания по английски език, които имат бизнес контакти с англоезични партньори. Подбраните изрази са извлечени от ситуации с най-голяма честота в езиковата практика.

Книгата предлага:

- богат избор от общоприети изрази и преводни съответствия

- разяснения на най-често допусканите грешки

- ситуационни диалози на английски език

- примерни писма от търговската кореспонденция

- най-често използвани съкращения

- стилови разлики между британския и американския английски

Езикът на тялото, скритият смисъл на думите.

Алън Пийз, Алън Гарнър. Издателство „Сиела”. 2000

Искате ли да четете мислите на другите по техните жестове, за да:

- представяте себе си в благоприятна светлина

- водите успешно преговори

- избирате партньори в живота и в бизнеса

- откривате кога ви лъжат

Искате ли да разбирате подтекста на думите, за да:

- започвате и поддържате разговор

- отправяте покани, които да бъдат приети

- правите комплименти, без да сте неискрени

- постигате успех с умението да слушате

- преодолявате опитите да бъдете манипулирани

Книгата ще ви разкрие как да изпитвате наслада от общуването и да побеждавате във всяка ситуация, като надниквате в истинската същност на хората

Залезът на рекламата и възходът на пъблик рилейшънс.

Ал Рийс и Лаура Рийс. „Класика и стил”. 2003

Рекламата е загубила способността си да наложи една нова марка в съзнанието. Рекламата не излъчва правдоподобност за потребителите, които се настройват все по-скептично към нейните твърдения и винеги, когато е възможно, отхвърлят нейните послания.

Всички маркетингови успехи в последно време са успехи на PR, а не на рекламата. Един огромен брой добре познати марки са изградени практически без никаква реклама.

Авторите изграждат тезата си чрез множество примери, една голяма част от книгата е посветена на детайлно разглеждане на разликата между рекламата и връзките с обществеността.

Бизнес комуникации: ръководство за успешен бизнес, авторитетни отговори на вашите въпроси.

„Класика и стил”. 2004

Ефективната комуникация е жизненоважно умение за всеки, който осъществява бизнес в наши дни. Умеещите да комуникират добре имат сериозно предимство при упражняване на влияние, те бързо израстват в кариерата си. Настоящото практическо ръководство предлага на читателите ясен и изчерпателен обзор за това как да осъществяват комуникация във всяка бизнес ситуация - от установяване на обратна връзка със служителите до убедителното общуване с клиентите. Книгата дава съвети за подобрябане на уменията в писането, устните презентации и индивидуалното общуване с други хора. Книгата включва: избиране на оптималното средство за представяне на информация; оптимизиране на сроковете за предаване на послание; изнасяне на ефективна презентация; предложения за чернови; писане на ефективни имейли; подобрябане на редакторските умения.

Изданието е от поредицата Harvard Business Essentials, която осигурява изчерпателни съвети, персонални наставления и информация по най-важните въпроси на бизнеса.

22 неоспорими закона на рекламата /и кога да ги нарушаваме/.

Майкъл Нюман. “Класика и стил”. 2005

Как може рекламата да се подчинява на практически закони, подобно на математиката и физиката, например? Рекламата винаги е била нетрадиционна. Процъфтява при невиждани условия. Избягва формулите. Не се съобразява с правилата, а ако все пак следва някакви правила това са само правилата на обещанията.

Специалистите от творческите отдели на агенциите със сигурност не биха приели такава проблемна комбинация, каквато са законите и рекламата - нещо, което би ограничило потока на творческите им изяви.

Мислете за тези 22 закона не като за природни закони, които трябва да се спазват, а като за природни сили, които трябва да използвате за вашия успех, съветва авторът. Книгата не е за правила, които трябва да размахвате като тояга за убиване на идеи. По-скоро предлага простичко ръководство за основите на успешната бизнес комуникация.


Разработка и управление на проекти


 

Управление на проекти. Експертни отговори на ежедневни предизвикателства

Мениджър. 2007

Книгата е универсално помагало, тъй като съдържа основните правила за разработа и изпълнение на проект, независимо от неговия вид. Изданието разглежда основните принципи при управлението на проекти. То дава определения за екип, видове проекти, ползи и проблеми. След това са изложени основните стъпки при планирането – определяне на проблема, на заинтересованите участници и на целите, съставяне на дейностите. Книгата дава съвети при събирането на екипа, съставянето на графика и бюджета. В това издание ще намерите множество конкретни стъпки при управлението на проекта, включително и справянето с неизбежните проблеми.

Разработване и управление на проекти, методическо ръководство

Диана Димитрова, Фондация „Амстелс”, 2005

Тази книга е методическо ръководство за разработване и управление на проекти. Тя ще ви помогне бързо да създавате практически приложими проекти, с които да може да кандидатствате за финансиране и субсидиране по различни програми на Европейския съюз и други финансови институции. Ръководството дава обща рамка на принципите, стратегиите и техниките за разработване и управление на проекти и начина за прилагането им на практика. Специалистите ще намерят много практически съвети и информация. Изданието може да се ползва като всекидневен наръчник от хора, разработващи и участващи в разнообразни практики.

Стъпки в управлението на проекти. Наръчник.

Фондация «Ресурсен център». 2001

Наръчникът е предназначен за организации, които търсят финансиране за решаване на съществуващи проблеми. Изданието разкрива основни практики, процедури и начини за управление на проектите по начин, който води до постигане на набелязаните цели. Наръчникът разглежда всички етапи от развитието на проекта от разработка на идеята до отчитането и оценката на въздействието.

Project Management for Dummes.

Stanley Portny. Wiley Publishing, Inc., 2001

Един лесен и дори забавен начин да организирате процеса на проекта успешно от старта до финала. Независимо дали сами подготвяте важна презентация или ръководите група от няколко десетки хора, да управлявате проект означава да се справяте с графици, бюджети, крайни срокове. И напрежение... Това ръководство ще ви даде практическо ноу-хау да управлявате ресурсите си и да свършите работата навреме и в рамките на бюджета. Въпреки че книгата е обявена като ръководство за начинаещи, и по-опитните има доста неща, които могат да научат от нея.

Авторът е известен консултант по управление на проекти. Той е обучавал над 25 000 души в повече от 100 организации включително Хюлет Пакард и АТ&Т.

Guide to Proposal Writing.

Jane C. Geever, Patricia McNail. The Foundation Center. 1993

Книгата разкрива заключенията на двама професионалисти в областта. Авторите влагат в изданието изводите от техния 25-годишен опит в разработката на проекти. Но те не спират дотам, а интервюират и много представители на фондации и фирми. Така че книгата отразява различни гледни точки към темата за разработването на проекти. Освен това тя включва много практически съвети и е написана на достъпен дори за начинаещите език.

Where the Money is. A Fund Raiser’s Guide to the Rich.

Helen Bergan. BioGuide Press. 1992

Ръководство за всички нестопански организации, които търсят своите дарители. Изданието обяснява как:

- да търсим заможни хора и да ги включим в листата на вероятните си дарители

- да използваме различни ресурси

- да търсим богати фирми и да се срещнем с техните ръководители

- политиците набират средства чрез използване на различни мрежи

- да искаме големи дарения

Книгата е написана за американските условия, но дава някои много ценни идеи, които работят и в други държави.


Законодателство за социалното предприемачество


 

Как да се справим с обществените поръчки.

Пламен Немчев, Александър Караоланов, Звезделина Божинова. "Класика и стил". 2006

Правилната организация и управление на процесите на възлагане на обществени поръчки придобива все по-голямо значение за развитието на пазарната икономика в България. Те стимулират конкуренцията и ефективното разходване на публичните средства. Целта на тази книга е да предаде част от теоретическите и практическите познания на авторите в областта на обществените поръчки на възможно най-широк кръг от хора.

Книгата съдържа указания към възложителите за създаване на правилна организация и управление на възлагателните процеси. Наред с това тя прави анализ на нормативната уредба на обществените поръчки у нас и дава практически съвети в тази сфера.

Авторският колектив е от утвърдени практици в сферата на обществените поръчки.

Стандарти и контрол на социалните услуги в Европа. Сравнително-правен анализ.

Програмен и аналитичен център за европейско право. 2004

Сборникът има пет раздела, които включват:

1. Коментар на социалната реформа в България и анализ на нормативната рамка на критериите и стандартите за социални услуги съгласно българското законодателство

2. Правен анализ на системата от критерии и стандарти на социалните сулуги в избрани страни членки на ЕС

3. Сравнително-правен анализ на уредбата на услугите в общността, предоставяни на възрастни хора

4. Сравнително-правен анализ на контролните системи и механизми при предоставянето на социални услуги в страните членки на ЕС

5. Сравнително-правен анализ на социалната услуга «куче водач» на хора с увредено зрение

Основи на данъчното законодателство на ЕС.

Любка Ценова. Европейски институт. 2004

Книгата е за специалисти по хармонизиране на българското данъчно законодателство с изискванията на правото на Европейския съюз, научни работници, студенти, както и практики, които се интересуват от европеското данъчно законодателство.

Договаряне на социални услуги между държавата и НПО. Англия, Германия, Полша, Унгария, Чехия и практиката в България. Сравнителен анализ.

Български център за нестопанско право. 2004

Целта на изследването е да се направи задълбочено проучване в пет европейски държави на успешните примери за възлагане на соцални услуги и възможните механизми за публично-частно партньорство в социалната сфера.

С помощта на чуждестранни експерти е изследвана законодателната рамка и успешните практики в Англия, Германия, Полша, Унгария и Чехия. Акцентът в изследването е поставен върху социалните услуги, тяхното финансиране и възможност за договаряне, статута на доставчиците на социални услуги и механизмите за контрол. Предмет на анализа е и предоставянето на социални услуги от неправителствени организации в България и взаимоотношенията с местната власт.

Изследването е структурирано в три части: сравнителноправен анализ в пет европейски страни, практиката на предоставяне на социални услуги от български НПО, изводи за процеса на социалното договаряне в България.

Правен режим на социалните услуги в България. Въпроси и отговори

Български център за нестопанско право. 2004

Изданието се опитва да отговори на най-често задаваните въпроси, свързани с работата на нестопанските организации като доставчици на социални услуги според правната рамка в България. Предлаганите отговор иимат основно практическа насоченост. В изданието са включени и актуалните текстове на основните нормативни актове, регулиращи предоставянето на социални услуги в България. Книгата цели да повиши познанията в областта на социалните услуги и така да подпомогне нестопанските организации и държавните и общинските органи в усилията им да си партнират по-успешно в социалната сфера в рамките на действащото законодателство.

Стопанска дейност на юридическите лица с нестопанска цел и бизнеспланиране. Наръчник.

Български център за нестопанско право, Фондация „Ресурсен център”

Изданието започва с преглед на правните форми за извършване на стопанска дейност от юридически лица с нестопанска цел. Книгата отделя основно внимание на бизнеспланирането на стопанската дейност на НПО от идеята през анализа до съставянето и изпълнението. Помагалото предлага множество практически примери.

Данъчно облагане на юридическите лица с нестопанска цел. Въпроси и отговори.

Български център за нестопанско право. 2007

Книгата е посветена на актуалния данъчен режим на юридическите лица с нестопанска цел в България. Целта й е да даде отговори на ясен и достъпен език на повечето въпроси за данъчните задължения на неправителствените организации. Тя цели също да се превърне в полезно помагали както за ръководителите и финансовите експерти в неправителствените организации, така и за данъчните експерти.

В книгата са ключени въпроси и отговори за:

- общите задължения на всички данъчни субекти

- данъчното облагане на стопанска и нестопанска дейност

- третирането на пасивните инвестиции

- данъците при източника и патентния данък

- данъчното облагане на даренията и дарителите

- новостите в режима по ДДС и основните положения, които имат отношение към дейността на НПО

- различните местни данъци и такси и др.

Социално предприемачество и контрол на социалните услуги в България и в Европейския съюз.

Български център за нестопанско право, Програмен и аналитичен център за европейско право.

Книгата съдържа материали за правната уредба на социалното предприятие в българското законодателство, както и определения за социално предприятие, сравнения, примери за работодатели, данъчен режим и т.н. Изданието предлага преглед на правната рамка на социалните предприятия в други страни на Европейския съюз. Голяма част от изданието е посветено на контрола върху социалните услуги в България и в някои европейски държави.


Управление на човешките ресурси


 

Как да спечеля интервю за работа.

Джефри Дж. Алън. СофтПрес. 2004

Авторът е известен като най-големият американски авторитет в тази област. Той е сертифициран специалист по подбор на персонала, мениджър по човешки ресурси, сертифициран експерт по заетостта, автор на над 20 книги в помощ на хората, които търсят работа.

Книгата на Алън е резултат от 35-годишния опит на автора. Тя проследява всяка стъпка от процеса, който включва:

- съставяне на автобиография, която да доведе до покана за интервю

- първоначалните телефонни разговори

- уговаряне на среща

- избор на подходящо облекло

- най-важните 12 правила за интервюто

- кореспонденция след интервюто

- преговори за максимално заплащане

На всяка стъпка е посветен поне по един раздел, който изобилства от конкретни съвети, точни изрази, готови образци и още много практическа информация.

И още една полза от книгата (специално за българския читател) – преводачът е оставил много от специалните термини и цели фрази на английски език, като е дал и българските им еквиваленти.

Професионалната секретарка.

Джон Спенсър, Ейдриан Прус. ИК „АМАТ – АХ”. 2001

Ръководството илюстрира всички съществени умения, необходими на всяка секретарка или лична помощничка, търсеща по-голямо удовлетворение от работата си. Тя съдържа голям брой полезни съвети, които ще ви помогнат да придобиете конкурентни предимства във ашата кариера.

Книгата включва лесни за четене глави за:

- срещите, дневния ред и протоколите

- напреднали телефонни техники

- силно и убедително писане

- самоувереността на работното място

- управление на времето

- мотивационни умения.

Двамата автори притежават богати практически знания за секретарското обучение и за личното и професионалното развитие.

Въведение в обучението на възрастни.

Дени Каменов. Фондация за реформа в местното самоуправление. 2001

Авторът съчетава опита си в местното самоуправление, ентусиазма си за реформа, енциклопедичните си познания в областта на местното самоуправление, усилията си за изграждане на устойчиво програма за обучение на възрастни.

Тази книга е кулминация на тези усилия. Тя дава умели подходи и много практически приложения и упражнения, които изясняват как възрастните научават и внасят наученото в работата си, от което може да се постигне истинска, позитивна промяна за голяма част от обществото.

Книгата е предназначена за всички, които се занимават с обучение на възрастни, особено за онези, които се интересуват от подпомагане на обществения сектор в областта на услугите за граждани.

10-те златни правила за работа в екип.

Симеон Христов, Тодор Христов, Татяна Христова. Сиела. 2006

С тази книга авторите искат да покажат какво е съвременното управленско мислене към работата в екип по света, кои са управленските грижи към този начин на работа и как изглеждат подходящите управленски действия за подобряване на работата в екип в българските организации. Казват, че има и други страни, в които индивидуализмът е културна особеност, но това не е спряло мениджърите да опитват и да подобряват практиката на управление на екипната работа.

"Десетте златни правила за работа в екип" е книга за хората с отворено съзнание към новостите и за тези, които имат поведение на управленска проактивност. Основава се на примери от различни компании, които са натрупали опит в управлението на работата в екип и са извлекли своите поуки за удачните и неудачните стъпки и подходи. Книгата идва да запълни една празнина в родната теория и мениджърската практика, да постави основите и да формулира правилата на успешното управление на работата в екип у нас. Тя е за тези, които вярват, че в основата на голямата крачка към успеха на компанията е ефективната работа в екип.


Финанси


 

Финанси на фирмата. Учебно помагало.

Инициатива за устойчиво развитие „Местен дневен ред 21”. 2002

Помагалото разглежда целите и функциите на фирмените финанси, основните принципи на финансовото управление, изходните счетоводни и финансови източници на информация, както и връзката между счетоводството и управлението на финансите

Парите на другите хора: как да привлечете парите на другите хора за вашите собствени инвестиции – абсолютното лостово усилване.

Майкъл А. Лехтър. „Анхира”. 2006

В тази книга ще научите как да:

* Създавате стратегии за използване на парите на другите хора ПДХ като лост по пътя към вашата финансова свобода;

* Гледате отвъд границите на своите собствени ресурси при стартиране на бизнес или правене на инвестиции;

* Включвате инвеститори във вашата фирма, без да "подарявате магазина";

* Намирате източници, които успешните инвеститори използват, за да работят с парите на другите хора;

* Откривате и оценявате различните видове ПДХ, достъпни за вас

* Използвате творчески своята изобретателност за откриване на многобройни източници на пари


Разни


 
left

Методологически и информационен наръчник за социалните граждански организации и социалните мрежи в Европейския съюз.

Институт „Отворено общество” – София. 2006

Наръчникът е подготвен от авторски екип с намерението да бъде полезен на неправителствените организации от България и Румъния, които се стремят към разгръщане на професионалния си капацитет чрез създаване на устойчиви връзки и участие в мрежи с партньори на регионално и европейско ниво. Първата част представя инструментите за участие на гражданските организации в разработването и развитието на европейски стратегии в социалната сфера. Втората част разглежда формулирането на социални политики и представя примери за успешни практики при инициирането на дебат или оказване на влияние върху политиките. Изданието съдържа още инфомация за основните документи на ЕС с отношение към въпросите на социалната политика, профили на европейски мрежи, които са активни в европейската социална тема. Включени са и много контакти с цел установяване на партньорства.

Как да постигаме целите си.

Брайън Трейси. „Световна библиотека”

Защо едни преуспяват, а други остават само с мечтите си за по-добър живот? Брайън Трейси уверено заявява, че пътят до успеха е вече известен. Милиони хора по света са започнали от нулата и са достигнали върха. Ако и вие искате да преуспеете, ако се стремите към богатство и личностно израстване, тази книга е за вас. Брайън Трейси ще ви покаже най-необходимите ви двадесет и един принципа, за да превърнете мечтите си в реалност. Неговата проста и ефективна система е довела повече от един милион души до върховете на успеха. Възползвайте се от нея и ще можете да постигнете всичко, което пожелаете, колкото и неизпълнимо да ви изглежда.

Успехът е цел, а всичко останало е второстепенно! Ето я сърцевината на тази система. С нея ще придобиете умението да формулирате целите си и да съставяте планове за тяхното постигане - истинския залог за вашия успех. Ще се научите да определяте своите силни страни и приоритети. Но най-важното - ще се въоръжите с оръжие, с което ще бъдете победители до края на живота си.

100-те абсолютни закона на бизнес успеха.

Брайън Трейси. „Световна библиотека”

"Стоте абсолютни закона на бизнес успеха" ще ви научат как:

- да увеличавате приходите си

- да привличате и задържате по-добри служители

- да предлагате и продавате по-добри продукти и услуги

- да контролирате разходите си по-разумно

- да се развивате, като поемате по-малко рискове и още много други неща!

Брайън Трейси е световноизвестен автор на десетки книги, на над 300 аудио и видео програми за личния успех и бизнеса, продадени в милионни тиражи и преведени на повече от двадесет езика. Професионален лектор, той всяка година обучава над 250 000 души от десетки страни по света. Бизнес консултант е на повече от 500 глобални корпорации.

 
  [КОО-Русе]  [Контакти]  [Проекти]  [Конкурси]  [Услуги]  
 
  Всички въпроси и предложения за качеството на страницата отправяйте към Webmaster