Untitled Document

This publication is prepared with the financial support of The Balkan Trust for Democracy, a project of the German Marshall Fund of the United States. Options expressed in the written or electronic publications do not necessarily represent those of the Balkan Trust for Democracy, the German Marshall Fund, or its partners.

Тази публикация е изготвена с финансовата подкрепа на Балкански тръст за демокрация, проект на German Marshall Fund на САЩ. Мненията, изразени в хартиени или електронни публикации не отразяват официалното становище на Балкански тръст за демокрация, на German Marshall Fund или на техните партньори.

Aceasta baza de data (publicatie) este realizata cu sprijinul financiar al Trustului Balcanic de Democratie, un proiect al fondului German Marshall din Statele Unite. Informatiile prezentate in forma scrisa sau electronica nu reprezinta in mod necesar punctul de vedere al Trustului Balcanic de Democratie, al Fondului German Marshall sau al partenerilor acestora.

Ca Eeoa Ioai?aii iauanoai - ?onaEiioaeoeI?ia?aieOneoae
Untitled Document
Начaло
     
“Повишаване капацитета на полицията за ефективна работа в мултиетническа среда”

„Мостове над Дунава”


С финансовата подкрепа на Балкански тръст за демокрация

Проектът се изпълнява от Клуб „Отворено общество” – Русе в партньорство със Сдружение „Образование за третото хилядолетие” – Гюргево. Основните цели са: събиране и разпространие на информация за възможностите на третия сектор от еврорегиона Русе – Гюргево и създаване на капацитет на нестопанските организации от областите Русе и Гюргево, за да се утвърдят като ключови участници в регионалното развитие и работят по изискванията на европейските фондове, както и да развиват партньорски мрежи.

В рамките на 12 месеца са реализирани 6 обучения на представители на нестопанските организации и местните власти от област Русе и окръг Гюргево по следните теми: “Трансгранично сътрудничество – характеристика на региона, перспективи за развитие. Европейски програми за трансгранично сътрудничество. Разработка на проекти за финансиране по европейски програми”; “Управление на проекти с европейско финансиране”; “Структурните фондове и ролята на третия сектор”. С цел представянето на възможностите на третия сектор от региона Русе – Гюргево пред чуждестранни и местни организации, институции и фирми е събрана информация с профилите на нестопанские организации, която е достъпна в интернет сайта на Клуб „Отворено общество” – Русе на български, румънски и английски език. На финална работна среща в Русе всички участници в проекта и заинтересовани лица дискутира по идеи за съвместна работа по ключови за региона теми: “Икономическо развитие”, “Образование и квалификация”, “Социална политика”, “Екология”.

Проектът „Мостове над Дунава” допринася за установяването на регионални мрежи на НСО от областите Русе и Гюргево, които работят по сходни проблеми и по този начин улеснява тяхното трансгранично сътрудничество.

Проектът е на обща стойност 29 550 щ.д

 
  [КОО-Русе]  [Контакти]  [Проекти]  [Конкурси]  [Услуги]  
 
  Всички въпроси и предложения за качеството на страницата отправяйте към Webmaster