logo

Проект BGJUSTICE-4.002-0001 „ Партньорство с кауза“ се реализира от Сдружение „Център „Динамика“- Русе в партньорство с Клуб „Отворено общество“ – Русе и Областна администрация- Русе с финансовата подкрепа на Норвежкия финансов механизъм 2014-2021.

Основната цел на проекта е да приложи интегриран подход с участието на всички заинтересовани страни и институции за подобряване състоянието на жертвите на домашно насилие с фокус върху ромската общност в Русенска област.

Проектът отразява нуждата от противодействие срещу насилието, основано на пола сред ромски жени чрез развитие на устойчиви модели за взаимодействие и овластяване с цел превенция на насилието и насърчаване на търсенето на помощ и подкрепа.

БЕНИФИЦИЕНТ: Сдружение „Център Динамика”
ПАРТНЬОРИ: Клуб „Отворено общество“ Русе и Областна администрация Русе
НАЧАЛО: 03.10.2022г.
КРАЙ: 02.04.2024г.
ОБЩА СТОЙНОСТ: 227 526,25 лева с финансовата подкрепа на НФМ 2014-2021.

Проект BGJUSTICE-4.002-0001 „ Партньорство с кауза“ се реализира от Сдружение „Център „Динамика“- Русе в партньорство с Клуб „Отворено общество“ – Русе и Областна администрация- Русе с финансовата подкрепа на Норвежкия финансов механизъм 2014-2021.