logo

Проект ACF 935 „Обединени сили за развитие на общността“ се изпълнява с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по Фонд Активни граждани България в рамките на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство

Проект „Обединени сили за развитие на общността“ на Клуб „Отворено общество“ – Русе цели изграждане на партньорство между НПО, институции и медии за подкрепа на бежанците от Украйна и други уязвими групи на регионално ниво.

На територията на Русенска област се намира един от коридорите, по които влизат бежанците, а именно ГКПП Дунав мост и централна жп гара. И към момента помощ на бежанците се оказва единствено от БЧК. Все още няма информационни материали, които да насочват нуждаещите се към помощ и услуги, разчита се на граничните власти, които познават само българските разпоредби.

Проектът спомага за намаляване на отрицателните ефекти от войната в Украйна, като  дава възможност НПО и организациите в Русенска област да подпомогнат бежанците със всички способи: информация и услуги.

Проектът дава възможност да се направи актуален регистър за работещите НПО в региона и капацитета, с който разполагат. Освен в услуга на бежанците, този регистър би бил от полза за създаване на партньорства между самите НПО, между тях и институциите и всичко това в услуга на най- уязвимите групи в общността. Предвидената електронна платформа на украински език ще даде шанс на повече бежанци да намерят нужната им услуга при влизане в България при необходимост. За целта ще бъдат разпространени информационни материали на ГКПП Дунав мост и на Централна жп гара – Русе.

Проектът се явява иновативен и дава възможност за изграждане на капацитет и партньорства за формирането на устойчиви политики в променящия се европейски контекст. Създаването на регистър на НПО и капацитета им да участват във възникнали кризи, е фактор, който ще спомогне за бъдещо развитие на общността. Предвидените 8 инфо срещи по проекта за разпространение на резултатите биха послужили за създаване на партньорства между НПО и институции за бъдещо местно развитие и по други теми, извън кризата в Украйна.

Събития

Начална пресконференция

На 14.09.2022г.  в Областния информационен център – Русе бе представен проект ACF 935 „Обединени сили за развитие на общността“, който се реализира от Клуб „Отворено общество“ – Русе.
Проектът се финансира от от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по Фонд Активни граждани България в рамките на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство.
Проектът цели изграждане на партньорство между НПО, институции и медии за подкрепа на бежанците от Украйна и други уязвими групи на регионално ниво.
Проектът спомага за намаляване на отрицателните ефекти от войната в Украйна, като  дава възможност НПО и организациите в Русенска област да подпомогнат бежанците със всички способи: информация и услуги.
Проектът дава възможност да се направи актуален регистър за работещите НПО в региона и капацитета, с който разполагат. Освен в услуга на бежанците, този регистър би бил от полза за създаване на партньорства между самите НПО, между тях и институциите и всичко това в услуга на най- уязвимите групи в общността. Предвидената електронна платформа на български и украински език ще даде шанс на повече бежанци да намерят нужната им услуга при влизане в България при необходимост. За целта ще бъдат разпространени информационни материали на ГКПП Дунав мост и на Централна жп гара – Русе.

Продължителността на проекта е 12 месеца: 1.08.2022г.- 1.08.2023г.
Сума на финансиране: 18 007 евро

За повече информация : Даниела Янева, ръководител на проекта-  0887 147 632 и daniela_yaneva@abv.bg


Проектът ACF 935 „Обединени сили за развитие на общността“ се изпълнява с финансовата подкрепа в размер на 18 007 евро, предоставена от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по Фонд Активни граждани България в рамките на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Основна цел на проекта „Обединени сили за развитие на общността“ е изграждане на партньорство между НПО, институции и медии за подкрепа на най- уязвимите групи.