logo

Повишаване на капацитета на администрацията и нестопанските организации за делегиране/поемане на социални услуги

Клуб "Отворено общество" – Русе е партньор на Българския център за нестопанско право по проекта "Повишаване на капацитета на администрацията и нестопанските организации за делегиране/поемане на социални услуги", по който.

Проектът, който се осъществява с различни дейности в няколко български общини, цели стимулиране на децентрализацията на ресурсите в социалните и други обществени дейности, както и създаване на условия за разширяване на сътрудничеството между нестопанските организации и местната власт.

Русенската част на проекта предвижда до април 2005 година да се изработи общинска наредба, която да регламентира взаимодействието между Общината и нестопанските организации в различни сфери на публичните услуги – предоставяне на финансова подкрепа, съвместни дейности и други.

За изработването на наредбата е формирана работна група от русенски и софийски експерти. Предвидена е поредица публични обсъждания с участието на общински съветници, общински служители и представители на третия сектор в Русе. Наредбата трябва да защитава интересите на всички страни и затова тя ще бъде изработена в партньорство с Общинския съвет, Община-Русе и русенските нестопански организации.

Наредбата ще бъде новост за българската общинска практика, предвижда се тя да бъде разпространена и сред други общини.

Вашите идеи и предложения какво трябва да включва наредбата, която регламентира взаимодействието между Община-Русе и местните нестопански организации, можете да изпратите до Клуб "Отворено общество" – Русе, на електронен адрес osc@oscrousse.org

Проектът се финансира от Институт "Отворено общество" – София.