logo

Проект •Безопасност за децата•

Съфинансира се от Тръста за Централна и Източна Европа по проект “Модел за устойчиви партньорства в третия сектор” на Клуба на нестопанските организации – Търговище

Основната цел е превенция на младите хора от опасностите в Интернет. Пряка целева група: 15 членове на Клуб “Млад криминалист”, работещ към ОД на МВР – Русе; 10 полицейски служители от 6-те РПУ-та в Русенска област; 100 ученици от Русенска област, пред които ще бъдат направени презентации

Основни дейности:

Избраните участници участваха в 2 еднодневни обучения по темите: видове престъпления в интернет- измами за продажба, детска порнография, въвличане в трафик, посредничество за работа, кражба на идентичност, измами с кредитни карти, вирусни измами и начини за разпознаване на измамите; законодателство в България. Второто обучение даде информация за разкрити случаи на измами в интернет и умения за презентиране.

В следващия етап по проекта обучените младежи от клуб “Млад криминалист” и полицейските инспектори направиха презентации по темата на проекта в русенските училища пред над 100 участници

Отпечатана е информационна брошура с информация за основните престъпления в интернет, как могат да бъдат разпознати. Изданието съдържа и данни за формите за защита , както и към кого могат да се обърнат за помощ потърпевшите. Информационната брошура се разпространява в цялата Русенска област чрез полицейските инспектори.

Съфинансира се от Тръста за Централна и Източна Европа по проект “Модел за устойчиви партньорства в третия сектор” на Клуба на нестопанските организации – Търговище