logo

БРОД – българо-румънска общност на действията

БРОД – българо-румънска общност на действията

Клуб "Отворено общество" работи по проект "БРОД – българо-румънска общност на действията" . Партньори на клуба са Българо-румънската търговско-промишлена палата и Сдружение "Образование за третото хилядолетие" – Гюргево.

Проектът цели да подпомогне сътрудничеството между нестопанските организации в трансграничната зона, работещи в сферата на социално-икономическото развитие.

Трите партньорски организации набират информация за осъществените през последните три години трансгранични проекти. Информацията ще бъде анализирана от гледна точка на успехите, неуспехите и рисковете, за да се очертаят нишите в бъдещото трансгранично сътрудничество. На тази база ще бъде създадена стратегия за съвместни действия, обсъдена с най-широк кръг нестопански организации в България и Румъния.

Проектът се осъществява до края на ноември 2005 година. Той е финансиран от Институт "Отворено общество" – София.

 

Предлагаме на нестопанските организации от областите Видин, Монтана, Враца, Плевен, Велико Търново, Русе, Силистра и Добрич, които са изпълнявали/изпълняват трансграничен проект, да се включат в изследването, като попълнят анкетата

1. Първо запишете анкетата на своя диск

2. Попълнете таблицата

3. Изпратете попълнената анкета до Клуб "Отворено общество" – Русе, на електронен адрес osc@oscrousse.org

 

Стратегия за трансгранично сътрудничество на нестопанските организации от България и Румъния

Analiza cooperarii transfrontaliere intre organizatiile nonguvernamentale din Bulgaria si din Romania

Strategy on cross-border cooperation between Bulgarian and Romanian nonprofit organizations

финансиран от Институт "Отворено общество" – София