logo

„Мостове над Дунава”

С финансовата подкрепа на Балкански тръст за демокрация

Проектът се изпълнява от Клуб „Отворено общество” – Русе в партньорство със Сдружение „Образование за третото хилядолетие” – Гюргево. Основните цели са: събиране и разпространие на информация за възможностите на третия сектор от еврорегиона Русе – Гюргево и създаване на капацитет на нестопанските организации от областите Русе и Гюргево, за да се утвърдят като ключови участници в регионалното развитие и работят по изискванията на европейските фондове, както и да развиват партньорски мрежи.

В рамките на 12 месеца са реализирани 6 обучения на представители на нестопанските организации и местните власти от област Русе и окръг Гюргево по следните теми: “Трансгранично сътрудничество – характеристика на региона, перспективи за развитие. Европейски програми за трансгранично сътрудничество. Разработка на проекти за финансиране по европейски програми”; “Управление на проекти с европейско финансиране”; “Структурните фондове и ролята на третия сектор”. С цел представянето на възможностите на третия сектор от региона Русе – Гюргево пред чуждестранни и местни организации, институции и фирми е събрана информация с профилите на нестопанские организации, която е достъпна в интернет сайта на Клуб „Отворено общество” – Русе на български, румънски и английски език. На финална работна среща в Русе всички участници в проекта и заинтересовани лица дискутира по идеи за съвместна работа по ключови за региона теми: “Икономическо развитие”, “Образование и квалификация”, “Социална политика”, “Екология”.

Проектът „Мостове над Дунава” допринася за установяването на регионални мрежи на НСО от областите Русе и Гюргево, които работят по сходни проблеми и по този начин улеснява тяхното трансгранично сътрудничество.

Проектът е на обща стойност 29 550 щ.д