logo

Проект •ДАВИД И ГОЛИАТ•

Проект “Давид и Голиат” цели да повиши капацитета на районните полицейски инспектори от Русенска област, да защитават интересите на гражданите, като им предоставят компетентна и достъпна информация за работата на институциите, с която да бъде намален рискът от корупционни действия и да се повиши гражданския контрол върху местните и държавни структури.

Практиката показва, че хората не познават правата и задълженията си във взаимоотношенията с държавната и общинска администрация, не знаят какво могат да изискват от институциите и къде да се оплачат, ако не получат обслужването, което е тяхно право. Много от услугите, които по закон са безплатни, се превръщат в платени, което се дължи в повечето случаи на незнание на механизмите, по които работят институциите, или предубеденост, че корупцията е повсеместна и отделният гражданин не може да се пребори с нея. В лабиринта от служби и отдели на местни и държавни институции гражданите често нямат ориентир за защита на своите права и контрол върху тези, които трябва да ги обслужват. Незнанието на институционалните структури, правилата за работата им и действащите нормативни актове прави гражданите доброволни жертви на корупционни действия.

Гражданите, особено в малките населени места, търсят съдействието на полицейските служители за проблеми от всякакъв характер, свързани с различни обслужващи инстанции и звена. В своята практика полицейските инспектори са установили, че липсата на информация за задълженията на институцията прави гражданите лесни жертви на корупционни действия.

От друга страна самите полицейски служители не разполагат с информационни материали, които да предоставят на гражданите и по този начин да им помогнат да защитят правата си.

Проектните дейности, които се осъществяват за 12 месеца, са:

  • изработване на база данни за институциите;
  • отпечатване на информационен пакет за институциите и техните задължения;
  • информационни срещи с полицейски служители от Русенска област;
  • медийна кампания;
  • конференция с ръководители на районни управления от Северен централен регион.

Проектът се реализира от Клуб “Отворено общество”- Русе в партньорство с РДВР – Русе и Арена Медиа с финансовата подкрепа на Демократичната комисия към Посолството на САЩ в България.