logo

Проект •Повишаване капацитета на полицията за ефективна работа в мултиетническа среда•

Клуб “Отворено общество” - Русе в партньорство с Областна дирекция “Полиция” реализират проект “Повишаване капацитета на полицията за ефективна работа в мултиетническа среда” с финансовата подкрепа на Посолството на Кралство Холандия, Програма МАТРА/КАП.

Основна цел на проекта е създаването на модел за ефективно партньорство между районните полицейски инспектори, НПО, институциите и представителите на ромските общности за решаване на проблемите на сигурността в област Русе.

Дейности:

1. провеждане на анкета сред полицейските инспектори за определяне на специфичните теми, свързани с работа с етническите малцинства в различните населени места. На база на получените отговори ще бъде изтовена и програма за 5-дневно обучение, адекватно на нуждите за полицейските инспектори от всяко РПУ.

2. Организиране на осем 5-дневни теоретично-практически обучения за всяко РПУ в Русенска област. Целта е полицейски инспектори да развият умения за решаване на проблеми на сигурността в партньорство с представителите на малцинствата, НПО и институциите на местно ниво.

3. Дейности по прозрачност и публичност

Проектът се осъществява в периода май-декември 2007 година