logo

Обществото в подкрепа на полицията- диалогът продъжава

Клуб «Отворено общество»- Русе реализира проект «Обществото в подкрепа на полицията- диалогът продължава» от юли 2004 година Той е финансиран  по програма «Реформа в полицията- устойчиви партньорства» на Институт «Отворено общество»- София и Канадската агенция за международно развитие. Партньори по проекта са Сдружение «Европейски пространства 21» и РДВР- Русе.

Целта на настоящия проект е създаване на устойчив модел на партньорско взаимодействие между представителите на органите на реда и обществеността.
Дейностите са  продължение на реализираните в периода декември 2002 г.- февруари 2004 г. инициативи на проект «Обществото в подкрепа на полицията», финансиран по програма «Полицията в близост до обществото» на Институт «Отворено общество»- София.

В рамките на този проект бяха постигнати добри резултати: осъществиха се  6 срещи с районни и младши райнонни инспектори в Русе, Ветово, Две могили, Бяла  и Сливо поле. Бяха издадени 12 000 визитни картички на РИ, обслужващи селата в Русенска област. Бяха отпечатани информационни материали за широка публика: 10 000 бр. диплянки "Полицията в близост до обществото"; 1000 бр. детски книжки с картинки за оцветяване и съвети за безопастност "Усмивки и сърдитки за деца"; 200 бр. брошури с анализ на проекта "Обществото в подкрепа на полицията". Проведени бяха срещи с новоизбраните кметове и кметски наместници в Русенска област и беше популяризирана съвместната работа на клуба с полицията по стратегията "Полицията в близост до обществото". Осъществиха се и 11 срещи в големи русенски фирми, в "Каолин"- Сеново и "Каолин"- клон Ветово.

Въз основа на 15- месечната си работа се убедихме, че стратегията за полицията в близост до обществото няма да е поредният останал на хартия документ. От срещите ни с работещите в големите русенски компании научихме каква информация е необходима, за да се популяризира стратегията сред гражданите, разбрахме , че усилията, фокусирани върху децата, винаги ще имат огромен позитивен ефект в бъдещето. Осъзнахме, че полицаите трябва да бъдат подпомогнати в желанието им да променят себе си и начина си на мислене и тази подкрепа би трябвало да се изразява в дейности, които пряко целят повишаване професионалния капацитет на служителите на полицията.

Затова решихме, че усилията на две неправителствени организации- Клуб «Отворено общество»- Русе и Сдружение «Европейски пространства 21», трябва да се обединят, за да се реализира проект, който реално да предпостави устойчива промяна.
Настоящият проект «Обществото в подкрепа на полицията- диалогът продължава»  работи в две направления по следните конкретни задачи: изграждане на ресурсен  център в РДВР- Русе, който да се превърне в пространство на съвместни инициативи между гражданските организации и полицията; изработване и отпечатване на промоционни и информационни материали за обща публика, публикуване на информацията в интернет. Организира се мащабна информационна кампания от Сдружение "Европейски пространства 21". Според спецификата на медиите се подготвят аудиоклипове за функциите на полицията в подходяща за младите хора форма, телевизионни очерци за полицаите от Русе и региона. Филмите включват документални разкази за действащи полицаи, примери от всекидневната полицейска работа, документални откъси от полицейски акции и др.

Проектът включва още обучения за повишаване на капацитета на полицаите по модулите "Работа в екип" , "Полиция и медии", "Полицията и дрогата", "Комуникационни умения, "Полицията в близост до обществото", "Домашно насилие" и др.