logo

Проект •Работилничка за приказки•

Резюме на проекта

Основната цел на проекта е да допринесе за повишаване на уменията за писмено и устно общуване в начална училищна възраст. В рамките на 7 месеца 40 деца от 1 до 4 клас ще участват в творческа работилница за екипно пресъздаване на илюстровани приказки. Под ръководството на предварително обучени преподаватели учениците ще бъдат насърчавани към творчески интерпретации, а не към формално заучаване на учебния материал по български език и литература. Създадените от децата 10 илюстровани приказки ще бъдат отпечатани в книжка.

Проектът се реализира в партньорство с Първо частно училище "Леонардо да Винчи" - Русе и Частно езиково училище "Малкият принц" - Варна. Проектът е на обща стойност 14 090 лева и се реализира с финансовата подкрепа на Програма "М-Тел Грант 2010".